Båtopplag

Vi lagrer fritidsbåter i veksthuset. Veksthuset er en låst bygning med brannvarsling. Båten og tilhenger må likevel være forsikret(kasko) på eiers hånd. Det er dessverre ikke mulig for oss å forsikre lagringsobjekter vi har i vår forvaring.

Alle båter må leveres på henger. Eier må gi beskjed minst 7 dager før båten skal ut om våren!

Normal lagringsperiode er 15. august til 1.juli. Lagring ut over dette avtales spesielt.


Vi kan ikke ta ansvar for skade på puter og kalesjer som følge av fuktighet og båteier bør vurdere å fjerne slike før vinteren. Hvis hjul på tilhenger låser seg i løpet av lagringsperioden, er dette også båteiers ansvar.

Alle som har lagret båten en sesong, får automatisk plass påfølgende sesong. Vennligst gi beskjed senest 15. august hvis plassen ikke skal benyttes!


Ved senere beskjed forbeholder vi oss retten til å fakturere normal leie for en sesong.


Vi ber om at batteriet fjernes eller i det minste koples fra før opplag.


Faktura for opplaget sendes ut pr 15. August med forfall 15.10.

 Sommeropplag av tilhenger koster 700,- og betales umiddelbart etter levering.


Opplaget koster kr 260 pr fot.

Båter under 15 fot får 10% rabatt og båter større enn 20 fot får et tillegg på 10%.

Start Båtopplag Slekt

Du må selv sørge for å ta nødvendig motorservice før båten plasseres hos oss.