Velkommen til Strand Gartneri!

Båtopplag


Vi tar imot båter for vinteropplag. Båtene må stå på henger.

Betingelsene våre finner du her.

Båten lagres i veksthuset som er låst og som har brannvarslingsanlegg med røyksug. Båtene må likevel være forsikret med kasko for å være tilstrekkelig sikret.


Kontakt : Anders Sand

Telefon : 915 99 683

Epost :a@anders.no

Start Båtopplag Slekt